Priser & Info

Pga av min UTMATTNING och för att detta skall fungera så gör jag bara små och enklare eljobb, har jag bara FASTA timmar,

Pris inkl moms, bil, restid, parkering & trängselskatt.
1h =  1150kr
2h =  1800kr

Jag jobbar helgfria vardagar bara inplanerade bokningar  ( EJ jour liknade jobb )

Mitt arbetsområde är söder om slussen,
Norr om slussen tar jag en miljö avgift på 300kr

Från v15 till v42 gör jag utomhus jobben.
Pga. av platsbrist i bilen så har jag bara en mindre stege på ca 1m med mig och når bara en tak höjd på max 2,50-2,60m

 

PRISER PRIVATPERSONER.
Jag tar 650kr/h och 500kr för servicebilen per tillfälle. är det alltid inkl moms.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde
inga andra avgifter tillkommer förutom ev elmaterial kan tillkomma)

PRISER FÖRETAG.
Jag 520kr/h och 400kr för servicebilen per tillfälle. plus moms.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde
inga andra avgifter tillkommer förutom ev elmaterial kan tillkomma)

 

OM UPPDRAGET.
Uppdragets omfattning är begränsat till en eller två timmar på plats, vilket bestäms vid bokningen.
Konkret betyder det att vi måste avbryta uppdraget efter den tid som är bokad, för att hinna fram till nästa kund i rätt tid.
Detta även om jobbet inte hunnit färdigställas. Uppdraget är även begränsat till det arbete som överenskommits vid bokningen.
Det är dessvärre inte möjligt att lägga till arbete när vi är på plats, även om det finns tid över.

 

ROT-AVDRAG.
Våra tjänster är förvisso ROT-berättigade, men med hänsyn till de låga beloppen i förhållande till det relativt omfattande administrativa arbetet som en ROT-ansökan medför ser vi helst att arbetet utförs utan ROT. Om ni ändå önskar använda ROT är det viktigt att detta meddelas innan uppdraget påbörjas (Skatteverkets regler).
Det tillkommer då en administrativ kostnad på 300 kronor för ansökan. Vid ett bokat uppdrag på en timme blir det därför dyrare att använda ROT, vid ett uppdrag på två timmar blir det 90 kronor billigare.
Vid önskemål om ROT behöver vi få följande uppgifter från er INNAN uppdraget påbörjas:
– Utdrag från ert skattekonto som PDF där det framgår att ni har rätt att nyttja ROT
– Personnummer
– Fastighetsbeteckning (för villa/radhus)
– Bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer (för BRF)

 

EL-MATERIAL.
Vi har vita ( exxact ) och godkända elmaterial med oss i servicebilen. Önskar ni något annat material behöver vi veta detta i god tid innan uppdraget påbörjas, gärna två-tre dagar innan, så vi hinner införskaffa materialet.

 

EGET EL-MATERIAL.
Önskar ni stå för eget material är det viktigt att allt el-material finns på plats, är CE-märkt och godkänt. Vid eget material är vi endast ansvariga för installationen, se vidare ”garantier”. Den uppenbara fördelen med att köpa materialet från oss är att vi då ansvarar för både installation och material under den tvååriga garantitiden som vi lämnar.

 

GARANTI.
För produkter som levereras av oss gäller två (2) års garanti samt fri service. Har ni köpt eget material gäller produktgaranti från inköpsstället. Vid ett serviceärende där det visar sig vara fel på en produkt som inte levererats av oss tillkommer således en kostnad för servicejobbet.

 

PERSONUPPGIFTER.
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar endast de personuppgifter som dels krävs enligt bokföringslagen samt för att vi ska kunna fullfölja vårt garanti- och reklamationsansvar enligt konsumenttjänst- och konsumentköplagen.

 

BETALNING.
En faktura kommer att skickas som PDF via e-post med tio (10) dagars förfallotid. Debiteringen är uppdelad på tid (fast arvode) och eventuellt elmaterial.
Betalning sker bara mot faktura via BG eller Swich.

 

Fler och nyare bilder och löpande info finns på min Facebooksida och instagram

Referens bilder se här —>

 

 

 

GILLA & FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK OCH INSTAGARM

Och ta del av branch info, bilder  mm