Priser & Info

Pga. min utmattning så orkar jag bara göra vissa jobb och max 2-3h per tillfälle sedan måste jag vila. För meningen med hyr en timme är som namnet antyder små och enklare eljobb på timme alla större jobb kommer jag tacka nej till, (för jag kan inte hjälpa) och alla s olika behov. Utan måste tänka på min hälsa.

 

Pris inkl moms, bil, restid, parkering, trängselskatt & admin.
1h =  1150kr
2h =  1800kr
Norr om slussen +400kr

Då och då gör jag mindre renoveringar allt beror på upplägget och hur vi kan lägga upp det pga, av min utmattning,

Jag jobbar bara helgfria vardagar från 8-15 ej onsdagar, & Jag gör EJ jour liknade jobb.

Från v15 till v42 gör jag även era utomhus jobb också.

Pga. av platsbrist i bilen så har jag bara en mindre stege på ca 1m med mig och når bara en tak höjd på max 2,50-2,60m


ARBETSOMRÅDE.

Jag jobbar söder om slussen, men kan åka norr om slussen mot en extra ersättning.

 

PRISER.
Jag tar 650kr/h och 500kr för servicebilen per tillfälle. är det alltid inkl moms.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område (söder om slussen) och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde & all admin tid
Inga andra avgifter tillkommer förutom ev elmaterial kan tillkomma)

 

OM UPPDRAGET.
Uppdragets omfattning är begränsat till antingen en eller två timmar på plats, vilket bestäms när bokningen görs. Om du har bokat två timmar men jobbet blir klart efter en timme debiteras fortfarande två timmar, eftersom den tiden har reserverats för uppdraget. Om vi inte hinner klart inom den tid som är bokad (en eller två timmar) är vi dessvärre tvungna att avbryta uppdraget, för att hinna fram till nästa kund i rätt tid. Uppdraget är begränsat till just det arbete som överenskommits vid bokningen. Det är alltså inte möjligt att lägga till arbete när vi är på plats, även om det finns tid över.

 

ROT-AVDRAG.
Våra tjänster är förvisso ROT-berättigade, men med hänsyn till de låga beloppen i förhållande till det relativt omfattande administrativa arbetet som en ROT-ansökan medför ser vi helst att arbetet utförs utan ROT. Om ni ändå önskar använda ROT är det viktigt att detta meddelas innan uppdraget påbörjas (Skatteverkets regler).
Det tillkommer då en administrativ kostnad på 300 kronor för ansökan. Vid ett bokat uppdrag på en timme blir det därför dyrare att använda ROT, vid ett uppdrag på två timmar blir det 90 kronor billigare.
Vid önskemål om ROT behöver vi få följande uppgifter från er INNAN uppdraget påbörjas:
– Utdrag från ert skattekonto som PDF där det framgår att ni har rätt att nyttja ROT
– Personnummer
– Fastighetsbeteckning (för villa/radhus)
– Bostadsrättsföreningens org.nr samt lägenhetsnummer (för BRF)

 

EL-MATERIAL FRÅN OSS.
Vi har vita och godkända elmaterial med oss i servicebilen. Strömbrytare, dimmer, uttag m.m. som vi erbjuder våra kunder att köpa från oss kommer från Schneiders vita serie Exxact. Önskar ni få annat material installerat införskaffar ni det på egen hand.

EL-MATERIAL FRÅN DIG.
Önskar ni stå för eget material är det viktigt att allt el-material finns på plats, är CE-märkt och godkänt. För det material ni införskaffar är vårt ansvar begränsat till själva installationen, se vidare ”garantier”. Fördelen med att köpa materialet från oss är att vi då ansvarar för både installation och material under den tvååriga garantitiden som vi lämnar på våra jobb.

 

GARANTI.
För produkter som levereras av oss gäller två (2) års garanti samt fri service. Har ni köpt eget material gäller produktgaranti från inköpsstället. Vid ett serviceärende där det visar sig vara fel på en produkt som inte levererats av oss tillkommer således en kostnad för servicejobbet.

 

OM TIDSBOKNINGEN.
Vi gör alltid vårt yttersta för att vara på rätt plats i rätt tid. Trafik- och parkeringssituation är dock svåra att förutse, varför vi kan komma både före och efter utsatt tid. Vi försöker alltid att meddela dig vid senare ankomst än 15-20 minuter efter utsatt tid. Den bokade tiden för uppdraget påbörjas när vi parkerat på adressen och avslutas när vi är åter i bilen.

 

OM- ELLER AVBOKNING.
Vid om- eller avbokning ber vi er vänligen att meddela oss via e-post i så god tid som möjligt. Uppdrag som om- eller avbokas med kortare varsel än 24 timmar kommer att debiteras med fullt arvode. Vid sjukdom eller andra oförutsedda händelser från vår sida kan vi med kort varsel tvingas boka om uppdraget till en ny tid som passar för er.

 

PERSONUPPGIFTER.
Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR). Vi sparar endast de personuppgifter som dels krävs enligt bokföringslagen samt för att vi ska kunna fullfölja vårt garanti- och reklamationsansvar enligt konsumenttjänst- och konsumentköplagen.

 

BETALNING.
En faktura kommer att skickas som PDF via e-post med tio (10) dagars förfallotid. Debiteringen är uppdelad på tid (fast arvode) och eventuellt elmaterial.
Betalning sker bara mot faktura via BG eller Swich.

 

Fler och nyare bilder och löpande info finns på min Facebooksida och instagram

Referens bilder se här —>

 

 

 

FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK OCH INSTAGRAM

Ta del av bransch info, bilder, tävlingar och mycket annat.