Priser & Info

Pga av min utmattning så har jag bara FASTA timmar för att veta att jag får ihop min ekonomi, och så klart för att jag INTE skall stressa runt för att jaga en massa tid, därför jobbar jag inte på löpande jobb eller offert eller jour liknade jobb..

Då jag har så stort arbetsområde så börjar jag alla dagar längst bort från Nacka och sedan jobbar mig tillbaka mot Nacka igen för att avsluta eftermiddagen i och runt Nacka.

Pris inkl moms, bil, restid, parkering & trängselskatt.
1h =  895kr
2h = 1490kr
Fler timmar går givetvis att boka vid behov, men allt beror helt på VAD som skall göras.

Pris mot privatpersoner är det alltid inkl moms.
jag tar 595kr/h och 300kr för servicebilen per tillfälle.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde)

Företag 476kr/h + bil 240kr + moms,

installation av tvätt/torkmaskiner & ugn/spishäll kan man tidigast boka helgen innan och då bara tis & tor 16-19 för er söder om slussen.
för alla er på norrsidan så är det 8-11 onsdagar alltid till samma pris 895kr

Från ca 15 april till ca 15 Oktober gör jag utomhus jobben.

Minsta debiteringen är en timme + servicebil ( 895kr ) inom mitt arbetsområde, utanför mitt arbetsområde tillkommer det restid, och ev elmaterial kan tillkomma.

Pga. av platsbrist i bilen så har jag bara en mindre stege på ca 1m med mig och når bara en tak höjd på max 2,50-2,60m

ROTAVDRAG ?
ROT står för Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad!
Då jag bara gör små & enklare jobb så får jag 9 av 10 ansökningar avslag på mina ansökningar, och därför har jag beslutat att inte göra dessa rotavdrag, Jag som företagare har ingen skyldighet att göra dessa avdrag.

ELMATERIAL ?
Det ställs höga krav på oss från elsäkerhetsverket på de jobb vi utför & framför på elmaterialet om produkten inte är CE märkt så kommer jag inte montera den.

GARANTI?
Garantin omfattar bara den produkten ni har köpt från mig, i 2år inkl fri service. har ni köpt eget elmaterial så har ni garanti hos där ni har köpt den och inte hos mig.

AUKTORISATIONBEVIS FÖR ELARBETE ?  
Då jag bara har begränsad auktorisation ( elbehörighet ) så finns det en hel del el jobb jag INTE får utföra då min ELBEHÖRIGHET ÄR FÖR LÅG, därför jobbar jag BARA med befintliga el-installationer på grupper som redan finns i dag, med tillhörande apparater, armaturer, kablar och rörinstallation, dosor, dimmer, uttag, armaturer. Dessa får jag i sin tur bygga ut och ändra efter kundernas önskemål enligt vad starkströmsföreskrifterna säger. Om du vill läsa mer om den Begränsad auktorisation som jag har så klicka HÄR – – >

För att jobba med el installationer så behövs det en elbehörighet i botten, som heter i dag auktorisationsbevis och det finns idag tre olika behörigheter. Den största heter (A Fullständig auktorisation) sedan har vi den vanligaste i Sverige i dag (AL Auktorisation lågspänning) och den som jag har heter (B Begränsad auktorisation) och den är längst ner på skalan. Och dessa auktorisation har lite spelat ut sin roll, DET ni måste kolla på är att man finns med hos elsäkerhetsverkets hemsida över registrerade el-företag är man inte det så får man idag inte heller jobba med elinstallationer, en privatperson med elbehörighet men utan företag får INTE utföra elinstallations arbeten i andras anläggningar..

ARBETSOMRÅDE ?
Och jag börjar alltid längst bort från Nacka och sedan jobbar mig mot Nacka för att avsluta mina dagar i eller runt Nacka.

GDPR ?
Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag har inga maillistor eller kunddatabassystem där jag skickar utskick automatiskt. Jag jobbar skjut analogt utan att ha en massa pappers hantering. För det är något som jag aldrig tagit tag i men velat att göra, då jag inte vill att mina kunder skall känna sig påpassade med en massa mail, med erbjudande från mig utan jag vill att kunden skall ta kontakt med mig när han/hon har ett behov av mina tjänster.

Och på min facebooksida så har jag löpande info för att nå ut till mina kunder och inte via mail. Enligt bokföringslagen så måste jag spara era kontakt uppgifter i minst 7år och för alla mina garantier mm

BETALNING ?
Betalning sker bara mot faktura via BG eller Swich.
jag har alltid 10 dagar på mina fakturor. All den info finns med på fakturan.

Fler och nyare bilder och löpande info finns på min Facebooksida och instagram

Referens bilder se här —>

 

 

GILLA & FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK OCH INSTAGARM

Och ta del av branch info, bilder  mm