Priser & Info

Pga av min utmattning och för att detta skall fungera så har jag bara FASTA timmar,

Pris inkl moms, bil, restid, parkering & trängselskatt.
1h =  1150kr.
1h = inom 48h +1000kr ( 2150kr ) även helger & bara service jobb
2h = 1800kr.

Privatpersoner.
jag tar 650kr/h och 500kr för servicebilen per tillfälle. är det alltid inkl moms.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde
inga andra avgifter tillkommer förutom ev elmaterial kan tillkomma)

Företag.
Jag tar 520kr/h och 400kr för servicebilen per tillfälle + moms.
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde
inga andra avgifter tillkommer förutom ev elmaterial kan tillkomma)

Mitt arbetsområde är söder om slussen.

Från ca 15 april till ca 15 Oktober gör jag utomhus jobben.

Minsta debiteringen är en timme + servicebil (1150kr ) ev elmaterial kan tillkomma.

Pga. av platsbrist i bilen så har jag bara en mindre stege på ca 1m med mig och når bara en tak höjd på max 2,50-2,60m

ROTAVDRAG ?
ROT står för Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad!
Vid en rot ansökan tillkommer admin avgift på 300kr .

ELMATERIAL ?
Det ställs höga krav på oss från elsäkerhetsverket på de jobb vi utför & framför på elmaterialet om produkten inte är CE märkt så kommer jag inte montera den.

GARANTI?
Garantin omfattar bara den produkten ni har köpt från mig, i 2år inkl fri service. har ni köpt eget elmaterial så har ni garanti hos där ni har köpt den.

GDPR ?
Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag har inga maillistor eller kunddatabassystem där jag skickar utskick automatiskt. Jag jobbar skjut analogt utan att ha en massa pappers hantering. För det är något som jag aldrig tagit tag i men velat att göra, då jag inte vill att mina kunder skall känna sig påpassade med en massa mail, med erbjudande från mig utan jag vill att kunden skall ta kontakt med mig när han/hon har ett behov av mina tjänster.

Och på min facebooksida så har jag löpande info för att nå ut till mina kunder och inte via mail. Enligt bokföringslagen så måste jag spara era kontakt uppgifter i minst 7år och för alla mina garantier mm

BETALNING ?
Betalning sker bara mot faktura via BG eller Swich.
jag har alltid 10 dagar på mina fakturor. All den info finns med på fakturan.

Fler och nyare bilder och löpande info finns på min Facebooksida och instagram

Referens bilder se här —>

 

GILLA & FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK OCH INSTAGARM

Och ta del av branch info, bilder  mm