Priser & Info

Pga av min utmattning och för att detta skall fungera så har jag bara FASTA timmar,

Mitt arbetsområde är söder om slussen men åker även över hela stockholm i mån av tid.

Pris inkl moms, bil, restid, parkering & trängselskatt.
1h =  895kr
2h = 1490kr
Fler timmar går givetvis att boka vid behov, men allt beror helt på VAD som skall göras.

Pris mot privatpersoner är det alltid inkl moms.
jag tar 595kr/h och 300kr för servicebilen per tillfälle. ( Företag 476kr/h + bil 240kr + moms )
(I Servicebil ingår alltid restid inom mitt område och parkering och trängselskatt inom mitt arbetsområde)

Från ca 15 april till ca 15 Oktober gör jag utomhus jobben.

Minsta debiteringen är en timme + servicebil ( 895kr ) ev elmaterial kan tillkomma.

Pga. av platsbrist i bilen så har jag bara en mindre stege på ca 1m med mig och når bara en tak höjd på max 2,50-2,60m

ROTAVDRAG ?
ROT står för Renovering, Ombyggnad & Tillbyggnad!
Då jag bara gör små & enklare el jobb så är 9 av 10 ej rot grundande, och jag får avslag på mina ansökningar  vilket skapar mer jobb så klart, Jag som företagare har ingen skyldighet att göra dessa avdrag.

ELMATERIAL ?
Det ställs höga krav på oss från elsäkerhetsverket på de jobb vi utför & framför på elmaterialet om produkten inte är CE märkt så kommer jag inte montera den.

GARANTI?
Garantin omfattar bara den produkten ni har köpt från mig, i 2år inkl fri service. har ni köpt eget elmaterial så har ni garanti hos där ni har köpt den och inte hos mig.

GDPR ?
Den 25e maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (PUL) med dataskyddsförordningen (GDPR).
Jag har inga maillistor eller kunddatabassystem där jag skickar utskick automatiskt. Jag jobbar skjut analogt utan att ha en massa pappers hantering. För det är något som jag aldrig tagit tag i men velat att göra, då jag inte vill att mina kunder skall känna sig påpassade med en massa mail, med erbjudande från mig utan jag vill att kunden skall ta kontakt med mig när han/hon har ett behov av mina tjänster.

Och på min facebooksida så har jag löpande info för att nå ut till mina kunder och inte via mail. Enligt bokföringslagen så måste jag spara era kontakt uppgifter i minst 7år och för alla mina garantier mm

BETALNING ?
Betalning sker bara mot faktura via BG eller Swich.
jag har alltid 10 dagar på mina fakturor. All den info finns med på fakturan.

Fler och nyare bilder och löpande info finns på min Facebooksida och instagram

Referens bilder se här —>

 

 

GILLA & FÖLJ MIG PÅ FACEBOOK OCH INSTAGARM

Och ta del av branch info, bilder  mm