Så nöjd med utfört arbete. Professionell och trevlig.
Kommer att boka in honom på fler el-jobb om det skulle behövas i framtiden.