Mattz är precis som en vanlig person vill att en hantverkare ska vara: trevlig, kommer i tid, har med sig materialet, rimligt prissatt och det kostar det som det är sagt att det ska kosta. Mattz är den bästa reklampelaren hantverkarbranschen kan få!