Det är alltid trevligt när Mattz från Hyrentimme kommer och gör de arbeten jag beställt av honom.
Mattz är noggrann, och utför alltid jobben till största belåtenhet.