Största yrkeskunnandet och yrkesstolthet är grundbulten när Mattz gör sina arbeten. Men därutöver får kunden tillgång till ett unikt entreprenöriellt tänk som är ovanligt kundfokuserat för en småföretagare. Resultatet av arbetet ska inte enbart vara i fackmannamässig toppklass utan även snyggt, optimalt och begripligt för kunden som inte enbart får veta vad utan även varför det görs på Mattz vis. Jag påminns om det varje gång han har besökt vårt hem. Jag erbjuds inte enbart en hantverkare utan även skicklig konsult i priset. Under alla de decennier jag verkat som Företagarnas ordförande i Nacka och Värmdö kommuner träffade jag ytterst sällan en soloföretagare med sådan målmedvetenhet och ärlig uppriktighet. Det är inspirerande och berikande att stöta på personer av den kalibern.
Lars